IT-audit

Wij bieden diverse IT-audits aan. Naast onze bekende privacy IT-audit kunnen wij ook meer uitgebreidere IT-audits aanbieden.

Privacy IT-audit

Bij de privacy IT-audit kijken wij niet alleen of u voldoet aan de eisen die de Europese wetgeving omtrent privacy ons heeft opgelegd, maar gaan we een stap verder. Bij deze IT-audit wordt ook getest of de opslag en het transport van persoons-gegevens bestand is tegen kwaadwillenden die deze data proberen te stelen.

Netwerk IT-audit

Ook wel ‘pentest‘ genoemd. Met deze, meer uitvoerige, IT-audit testen wij of uw netwerk bestand is tegen de meest voorkomende hackersaanvallen. Op dezelfde wijze als dat de ‘ bad guys’  dat zouden doen. Zo krijgt u een gedetailleerd beeld van veiligheids-risico’s in uw netwerk.

Attack Simulation

Bij deze Security IT-audit halen wij alles uit de kast om proberen binnen te dringen in uw netwerk. We simuleren hierbij een gerichte aanval op uw bedrijf. Naast de technische veiligheid onderzoeken wij ook of uw medewerkers zich niet laten verleiden tot phishing, social engineering  en/of andere minder conventionele aanvalstechnieken.

Al onze IT-audits worden afgesloten met een uitgebreide en gedetailleerde eindrapportage met, desgewenst, een presentatie en demonstratie van onze bevindingen.

Privacy Audit

Debinox voert privacy-checks uit, ook wel de GDPR compliance check genoemd.

Lees meer

Netwerk Audit

Is uw netwerk bestand tegen de meest voorkomende hackers-aanvallen?

Lees meer

Attack Simulation

Een simulatie van een gerichte aanval op uw netwerk waarbij wij echt alles uit de kast halen.

Lees meer