Attack Simulation

De Attack Simulation is een uitgebreide Veiligheids Audit die een zeer gedetailleerd beeld geeft van veiligheids risico’s binnen uw volledige netwerk en aangesloten systemen.

Bij een aanvals-simulatie voeren wij een gerichte aanval uit op uw netwerk. Wij kijken niet alleen naar de technische beveiliging, maar testen ook of uw medewerkers zich niet laten verleiden tot phishing en social engineering. We halen alles uit de kast om bij u in te breken.

Als een cybercrimineel probeert gegevens te stelen en het niet lukt bij een eerste of tweede poging, dan gaat deze veelal op zoek naar een ander slachtoffer. Bij de ‘Attack Simulation’ voeren wij echter een gerichte aanval uit en geven niet op als we stuiten op sterk beveiligde systemen.

Deze audit wordt afgesloten met een uitgebreide en gedetailleerde eindrapportage met de gevonden (potentiële) kwetsbaarheden, een duidelijke omschrijving hoe wij gevonden lekken konden exploiteren en een advies welke maatregelen genomen moeten worden om de gevonden veiligheids-risico’s te elimineren.
Graag komen wij bij u op locatie om te demonstreren hoe wij te werk zijn gegaan om vervolgens af te sluiten met onze workshop ‘Security Awareness’ voor alle medewerkers die in hun werk te maken hebben met gevoelige data.

Neem gerust contact met ons op indien u meer informatie wenst over de Attack Simulation.