Netwerk Audit

Bij de netwerk audit, ook wel pentest (‘penetration test’) genoemd, gaan wij net als bij onze privacycheck op zoek naar kwetsbare punten in uw netwerk. Dit doen wij op de zelfde wijze als cybercriminelen dat zouden doen. Het is niet alleen de opslag van privacy gevoelige informatie die we testen, maar het hele bedrijfsnetwerk wordt onder de loep genomen.

Is het mogelijk om onrechtmatig toegang te krijgen tot uw netwerk?
Is uw netwerk-firewall wel correct geconfigureerd?
Kan een kwaadwillende zichzelf admin maken op uw webserver?

Bij de Netwerk Audit proberen we binnen te dringen zoals de bad guys dat ook zouden doen. Met als uiteindelijk resultaat dat u inzicht krijgt in (potentiële) kwetsbare punten en data-lekken waar cybercriminelen misbruik van kunnen maken.

De audit wordt afgesloten met een uitgebreide en gedetailleerde eindrapportage met de gevonden (potentiële) kwetsbaarheden, een duidelijke omschrijving hoe wij gevonden lekken konden exploiteren en een advies welke maatregelen genomen moeten worden om de gevonden veiligheidsrisico’s te elimineren.

Loopt u een verhoogd risico op hackersaanvallen of bent u anderszins op zoek naar een meer uitgebreidere audit, dan is onze ‘Attack Simulation’  een aanrader.

Meer weten over onze audits? Neem gerust contact met ons op.