Privacy Audit

In mei 2018 is de Europese GDPR in werking getreden, in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Iedereen die privéinformatie verwerkt is verplicht maatregelen te nemen tegen datalekken. Met onze Privacy Audit kijken wij of uw opgeslagen vertrouwelijke gegevens voldoen aan de wettelijke eisen die de Europese Unie heeft gesteld.

Maar daar laten we het niet bij. Privacy kan immers niet zonder security, daarom gaan we een stapje verder.

Over de beveiliging van persoonsgegevens is de AVG zeer beknopt:
“(…) persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.”

Debinox maakt deze, relatief vage, omschrijving graag concreter: bij onze privacy-check kijken wij ook naar (potentiële) kwetsbaarheden van uw data-opslag en kruipen in de huid van een kwaadwillende hacker die probeert privacygevoelige gegevens te stelen.
Mogelijk zwakke plekken in de veiligheid van data-opslag en data-transport worden op deze manier gedetailleerd in kaart gebracht.

Voldoet uw opslag en het transport van gevoelige data aan de wettelijke eisen?
Is de opslag van privacy gevoelige informatie bestand tegen kwaadwillenden die deze data willen stelen?
Weet u zeker dat niet-gerechtigd personeel geen toegang heeft en/of kan krijgen tot uw klantgegevens?

Onze Privacy Audit geeft antwoord op deze vragen.

Ook voor juridische vragen omtrent de GDPR/AVG kunnen wij u van dienst zijn door onze nauwe samenwerking met een in privacywetgeving gespecialiseerde jurist.

Stelt u nog hogere eisen of loopt u een hoger dan gemiddeld risico? Dan raden wij onze meer uitgebreidere netwerk audit aan. De privacy check is hier een belangrijk onderdeel van.