Privacybeleid Debinox

Debinox, Security Minded Computing, neemt als IT-beveiligingsbedrijf uw privacy uiteraard zeer serieus. Met deze privacyverklaring willen wij graag uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Ons veiligheidsconcept, beveiliging door minimalisme en beveiliging door transparantie, is ook van toepassing op ons privacy-beleid. Zo houden wij het verzamelen van privacygevoelige gegevens zo minimaal mogelijk en verzamelen wij alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om onze werkzaamheden efficiënt uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn wij volledig transparant over onze werkwijze bij opslag en verwerking van persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens om:

  • een betaling te kunnen afhandelen
  • contact met onze opdrachtgevers op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • diensten af te leveren

Debinox verwerkt ook gegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Deze website

Deze website maakt geen gebruik van cookies, (obfuscated) javascript, Web Analytics Software of andere obscure zaken.
Persoonlijke gegevens worden door deze website dan ook niet verzameld en/of opgeslagen.

De aard van gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.

Daarnaast zullen wij gegevens verzamelen en verwerken uit zowel openbare- als niet-openbare bronnen indien u zich aanmeldt voor een van onze audits. In dat geval zal er altijd sprake zijn van een schriftelijke overeenkomst waarin u toestemming geeft deze informatie te verwerken. Opdrachtgevers krijgen altijd volledige inzage in de gegevens die wij hebben verzameld en verwerkt.

Omgang met persoonlijke gegevens uit audits

Alle gegevens die wij verkrijgen door het uitvoeren van een audit vallen onder onze Code van Ethiek (CoE) en een Non-Disclosure Agreement (geheimhoudingsverklaring). Deze documenten zijn voor iedereen openbaar en op te vragen door contact met ons op te nemen.
Onze opdrachtgevers ontvangen hiervan standaard een exemplaar.

Gegevens Opslag

Gegevens van onze opdrachtgevers worden opgeslagen op een interne bestandsserver met Full-Disk-Encryption waar alleen bevoegde medewerkers van Debinox toegang toe hebben. Deze bestandsserver is niet verbonden met het internet en is alleen bereikbaar binnen ons eigen netwerk.

Beveiliging van Gegevens

Debinox neemt passende maatregelen tegen onbevoegd toegang, misbruik, diefstal en ongewenste openbaarmaking van gegevens. Zo maken wij onder meer gebruik van Full-Disk-Encryption en maken we gebruik van fysieke veiligheidsmaatregelen zoals CCTV-camera’ s. Om begrijpelijke redenen is het niet mogelijk volledig openbaar te maken hoe wij die gegevens beveiligen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de opslag van uw gegevens.

Toegang tot Gegevens

Wij hanteren een Clearance Policy. Alleen medewerkers voor wie het strikt noodzakelijk is over privacygevoelige gegevens te beschikken om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren krijgen toegang tot deze gegevens. Deze medewerkers zijn gehouden aan een geheimhoudingsverklaring (Non-Disclosure Agreement).

Delen van Gegevens

Debinox verstrekt uw gegevens alleen aan derden als dit strikt noodzakelijk is voor de werkzaamheden en alleen na voorafgaande toestemming van alle betrokkenen.

Daarnaast kan Debinox uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis wordt verplicht.

Bewaren van Gegevens

Gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is vastgesteld of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Gegevens die verworven zijn uit niet-openbare bronnen in het kader van een audit worden onmiddellijk na afronding van de audit vernietigd.

Uw Rechten

U heeft het recht uw gegevens in te zien, aan te passen, over te dragen aan derden of te laten verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. U kunt uw verzoek daartoe mailen naar privacy@debinox.nl.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u deze melden aan de Authoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Neem gerust contact met ons op indien u meer informatie wenst over het verzamelen, opslaan en/of de verwerking van uw persoonlijke gegevens : privacy@debinox.nl